جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/3/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

32047

32639

592

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.73

39.18

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2534

2565

31

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

50.78

50.28

-0.5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29804

29871

67

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

36

-0.2

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

4

4

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟