جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/3/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

30033

30535

502

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.68

38.07

0.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4017

4067

50

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

52.15

53.08

0.9

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29808

29899

91

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.3

37.3

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

48

48

0

8

 سايت ديتا

تعداد

8

8

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

96

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

5

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

646

646

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟