جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15328

15393

65

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.85

35.85

0.0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2382

2493

111

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.27

33.10

1.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18623

18700

77

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.5

43.5

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

29

29

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 

TL><��z( }>

 

14

فيبر نوري

كيلومتر

646

646

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟