جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11270

11374

104

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.46

32.59

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3794

3813

19

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.29

26.60

0.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13753

13780

27

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.6

39.6

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

0

 

n dir �1>/��z( }pan>

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟