جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12864

13123

259

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.35

42.07

0.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5571

5685

114

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.03

42.82

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19758

19795

37

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

2

1

14

فيبر نوري

كيلومتر

316

316

0

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟