جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

25545

25300

-245

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

36.47

35.98

-0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6206

6196

-10

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.51

24.27

-0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

27094

27161

67

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.7

38.7

0.0

7

 سايت BTS

تعداد

60

60

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

16

16

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

1177

1177

0

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟