جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/4/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال89

پايان سال 90

وضعیت لغایت خرداد ماه 91

عملكرد از ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

27209

 

27209

0

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21797

22044

247

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.64

50.10

50.74

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9542

9624

82

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.49

59.61

59.61

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19826

19924

98

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.1

45.6

45.9

0.3

7

 سايت BTS

تعداد

36

37

37

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

14

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

196

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

293

293

293

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟