جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد  لغايت 1/5/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

  تیر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

275287

279577

4290

98227

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

45

45

0

9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

7870

8014

144

3538

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34

35

2

11

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

668268

705007

36739

627412

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

109

114

5

99

7

 سايت BTS

تعداد

215

223

8

156

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

0

16

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

1

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

6

1

6

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

16

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

10

12

2

7

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

39

44

5

44

14

فيبر نوري

كيلومتر

587

612

25

410

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟