جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه  لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18424

18584

18773

189

349

4569

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.95

41.18

41.44

0

0

7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5179

5197

5213

16

34

1216

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.72

35.87

35.96

0

0

8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25547

25599

25701

102

154

21538

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.7

56.7

0

0

47

7

 سايت BTS

تعداد

20

24

24

0

4

19

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

0

11

9

دايري ADSL

پورت

0

489

733

244

733

733

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

5

0

0

5

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

79

0

0

44

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

14

0

0

10

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

188

281

283

2

95

65

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟