جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان اردكان لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

29403

30033

30708

675

1305

19504

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

37.2

37.68

38.16

0

1

28

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3940

4017

4076

59

136

1593

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

51.4

52.15

53.11

1

2

13

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29766

29808

29977

169

211

6122

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.3

37.3

37.3

0

0

9

7

 سايت BTS

تعداد

42

48

48

0

6

15

8

 سايت ديتا

تعداد

8

8

8

0

0

3

9

دايري ADSL

پورت

0

616

1270

654

1270

1270

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

0

14

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

10

0

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

96

96

0

0

55

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

0

3

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

5

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

635

646

660

14

25

398

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟