جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق  لغايت 1/6/1391

 
 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15113

15328

15611

283

498

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.71

35.8

35.9

0

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2347

2382

2682

300

335

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

31.1

31.26821

35.48

4

4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18556

18623

18833

210

277

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.5

43.5

43.5

0

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

29

29

0

6

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

6

0

0

9

دايري ADSL

پورت

0

421

647

226

647

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

6

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

84

0

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

6

0

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

3

0

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

822

826

828

2

6

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟