جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

 

 

39089

809

 

 

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26995

26974

27355

381

360

8530

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

61.89

62.3

63.9

2

2

22

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17084

17067

17191

124

107

3710

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.7

65.9

65.9

0

0

23

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17202

17216

17311

95

109

12688

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.44

39.8

40.4

1

1

31

7

 سايت BTS

تعداد

36

38

40

2

4

26

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

19

0

0

16

9

دايري ADSL

پورت

0

419

753

334

753

753

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

32

0

0

2

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

14

0

0

14

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

345

0

0

113

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

24

27

3

3

18

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

298

298

300

2

2

147

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟