جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11105

11270

11422

152

317

3905

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32.19

32

33

0

0

8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3766

3794

3819

25

53

1478

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26.22

26

27

0

0

5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13743

13753

13791

38

48

12472

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.8

39.8

39.8

0

0

36

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

23

0

0

19

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

6

0

0

4

9

دايري ADSL

پورت

0

404

618

214

618

618

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

0

5

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

0

7

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

175

0

0

130

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

0

10

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

200

245

245

0

45

36

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟