جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان طبس لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعيت هفته دولت سال90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

24706

25545

25401

-144

695

8312

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.4

36.5

36.0

0

1

13

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6149

6206

6227

21

78

2280

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

24.1

24.50

24.50

0

0

11

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

27035

27094

27206

112

171

24457

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

38.70

38.7

38.7

0

0

35

7

 سايت BTS

تعداد

48

60

61

1

13

48

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

0

12

9

دايري ADSL

پورت

0

597

945

348

945

945

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

20

20

20

0

0

1

11

سايت GSMروستائي

تعداد

15

16

16

0

1

16

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

180

180

180

0

0

51

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

27

27

0

0

24

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

1

1

0

0

1

15

فيبر نوري

كيلومتر

1177

1177

1180

3

3

196

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟