جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/6/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21527

21240

22157

917

630

6917

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

49.39

49

51

2.4

1.7

19

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9448

9345

9640

295

192

3443

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.5

58

60

1.3

1.2

27

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19771

19712

19996

284

225

17428

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.36

45

46

0.9

0.7

41

7

 سايت BTS

تعداد

36

36

37

1

1

27

8

 سايت ديتا

تعداد

14

9

14

5

0

13

9

دايري ADSL

پورت

0

303

593

290

593

593

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

0

2

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

0

7

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

196

0

0

138

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

14

0

0

14

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

224

293

293

0

69

41

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟