جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد  لغايت 1/6/1391

رديف

عنوان شاخص

شاخص

وضعیت لغایت هفته دولت سال  90

وضعيت پايان سال 90

وضعيت هفته دولت سال91

عملکرد ابتدای سال91 تاکنون

عملکرد هفته دولت سال90 لغايت هفته دولت سال91

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31405

32047

32813

766

1408

11476

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.32

38.73

39.17

0

1

9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2465

2534

2569

35

104

1331

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

48.70

50.78

50.78

0

2

32

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29735

29804

29956

152

221

22121

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36.0

36.0

36.0

0

0

25

7

 سايت BTS

تعداد

26

30

30

0

4

23

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

6

0

0

1

9

دايري ADSL

پورت

 

933

1596

663

1596

1596

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

0

0

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

4

0

0

4

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

37

0

0

15

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

5

0

0

5

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

112

112

120

8

8

92

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟