جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/8/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 پايان برنامه پنجساله سوم (سال83)

 مهر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19280

31070

1037

11566

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.30

38.50

0.8

10

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1604

4121

104

2528

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

8.20

53.61

1.5

41

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4558

29923

115

23801

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

7.60

37.08

0.0

28

7

 سايت BTS

تعداد

13

48

0

33

8

 سايت ديتا

تعداد

2

8

0

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

0

1

10

سايت GSMروستائي

تعداد

0

10

0

10

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

50

96

0

41

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

13

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

5

2

5

14

فيبر نوري

كيلومتر

379

646

0

248

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟