جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم  لغايت 1/8/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 مهر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

11270

11501

231

3984

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32

33

0

9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3794

3831

37

1490

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26

27

0

5

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

13753

13763

10

12444

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

40

40

0

35

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

19

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

4

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

5

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

7

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

130

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

245

245

0

36

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟