جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق  لغايت 1/8/1391

 

ديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 مهر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12864

13131

267

4503

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

42.0

0.6

11.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5571

5738

167

2365

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.0

43.3

1.2

17.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19758

19791

33

15505

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

0

48.32

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

14

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

11

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

1

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

10

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

36

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

13

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

2

1

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

316

316

0

264

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟