جدول مقايسه اي وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز  لغايت 1/8/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 مهر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21797

557

6557

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

49

50

1

18

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9542

197

3345

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58

60

1

27

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19826

114

17258

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45

46

0

40

7

 سايت BTS

تعداد

36

37

1

27

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

5

13

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

2

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

7

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

138

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

293

293

0

41

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟