وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه  لغايت 1/9/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 آّبان ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

####

18958

374

4754

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.18

41.79

0.6

8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5197

5267

70

1270

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.87

36.34

0.47

8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

####

27317

1718

23154

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

56.7

0.00

47

7

 سايت BTS

تعداد

24

24

0

19

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

11

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

5

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

44

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

10

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

1

3

14

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

0

21

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟