وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/10/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

26974

54043

27069

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

62.34

126.91

64.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17067

17253

186

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

65.94

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17216

17216

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

39.79

40.19

0.4

7

 سايت BTS

تعداد

38

41

3

8

 سايت ديتا

تعداد

19

19

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

32

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

14

14

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

345

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

24

27

3

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

298

710

412

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد






نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟