وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان خاتم لغايت 1/10/1391

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

####

22686

11416

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

32

65

32

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3794

3832

38

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

26

27

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

####

13753

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

40

40

0

7

 سايت BTS

تعداد

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

175

175

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

245

290

45

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟