وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/10/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12864

24844

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

79.4

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5571

5757

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.0

43.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19758

19378

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

10

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

2

14

فيبر نوري

كيلومتر

250

250

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟