وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/10/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت آذر ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21240

21797

557

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

49

50

1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9345

9542

197

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58

60

1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19826

114

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45

46

0

7

 سايت BTS

تعداد

36

37

1

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

5

9

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

10

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

11

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

12

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

13

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

14

فيبر نوري

كيلومتر

293

799

506

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟