وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزد لغايت 1/11/1391

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت

1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18625

19227

602

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.18

42.32

1.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5203

5267

64

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.87

36.35

0.48

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25599

27007

1408

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

56.7

59.4

2.7

7

 سايت BTS

تعداد

24

25

1

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

489

1016

527

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

1

15

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟