وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان تفت لغايت 1/11/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 وضعیت موجود لغایت

1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

عملكرد ابتداي دولت نهم تاكنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

27705

666

8880

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

65.15

2.8

23.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

17268

182

3787

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

65.94

0

23.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17216

0

12593

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

40.26

0.5

30.9

7

 سايت BTS

تعداد

41

3

27

8

 سايت ديتا

تعداد

19

0

16

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

958

539

958

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

32

0

2

11

سايت GSMروستائي

تعداد

14

0

14

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

345

0

113

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

27

3

18

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

0

2

15

فيبر نوري

كيلومتر

602

304

449

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟