وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/11/1391

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت 1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12911

13207

296

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

42.2

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5599

5764

165

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.0

43.5

1.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19758

19758

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

417

796

379

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

2

1

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

159

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟