وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/11/1391

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت 1/11/1391

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

32212

33847

1635

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.73

40

1.3

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2534

2702

168

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

50.78

54.00

3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

29804

29804

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

36

36

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

933

2170

1237

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

109

109

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟