وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/12/1391

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت بهمن ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21904

22599

695

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.6

52.2

3.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9592

9753

161

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.5

60.8

2.3

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19814

102

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.1

45.7

0.6

7

 سايت BTS

تعداد

36

38

2

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

5

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

303

793

490

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

293

546

253

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟