وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/1/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

 وضعیت موجود لغایت اسفند ماه 91

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

12911

13241

330

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.4

42.2

0.9

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5599

5779

180

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.0

43.6

1.6

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19255

19396

141

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

417

827

410

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

1

2

1

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

159

0

           
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟