وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ابركوه لغايت 1/1/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18625

19361

19361

0

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41

42.54

42.5

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5203

5267

5267

0

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

35.9

36.4

36.4

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25599

27007

27007

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

57

59

59.3

0

7

 سايت BTS

تعداد

24

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

489

1103

1103

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟