وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان مهريز لغايت 1/2/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 90

پايان سال 91

 وضعیت موجود لغایت فروردین 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21904

22599

22657

58

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.6

52.2

52.3

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9592

9753

9768

15

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

58.5

60.8

60.9

0.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

19712

19814

19814

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.1

45.8

45.8

0

7

 سايت BTS

تعداد

36

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

9

14

14

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

303

793

793

0

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

293

546

546

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟