وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان بافق لغايت 1/3/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال91

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

16038

16207

169

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

35.9

35.9

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2737

2776

39

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

33.5

33.6

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18350

18435

85

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

43.5

43.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

29

29

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

870

986

116

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟