وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان صدوق لغايت 1/3/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

13241

13379

138

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.0

41.1

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5779

5826

47

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.5

42.6

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

17350

17470

120

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

63.5

63.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

20

20

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

827

887

60

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

14

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

17

17

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

159

159

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟