وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد  لغايت 1/3/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت اردیبهشت ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

22783

184

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.0

51.1

0.1

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9822

69

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

60.8

64.3

4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18700

18764

64

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

45.5

45.6

0

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

14

14

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

824

31

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

546

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟