وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه لغايت 1/4/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت خرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19361

19676

315

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.93

41.4

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

5267

5284

17

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

34.1

34.1

0.0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

25800

25866

66

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

54.7

54.5

-0.2

7

 سايت BTS

تعداد

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1103

1379

276

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟