وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/4/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت خرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

31652

32050

398

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

38.95

40.60

1.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

4194

4298

104

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

29.60

30.31

0.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

28357

28357

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

37.30

37.30

0

7

 سايت BTS

تعداد

48

48

0

8

 سايت ديتا

تعداد

8

8

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

1746

2142

396

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

96

96

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

5

5

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

704

704

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟