وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان ميبد لغايت 1/4/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت خرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

290209

34683

662

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

40.19

40.7

0.5

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2725

2794

69

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

28.80

29

0.7

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

290209

29029

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

2558

2605

47

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

37

37

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

5

5

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

109

109

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟