وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان يزدلغايت 1/4/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت خرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

292965

5514

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.0

0.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8406

8501

95

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

26.0

0.1

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

780306

0

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

130.5

0.6

7

 سايت BTS

تعداد

228

229

1

8

 سايت ديتا

تعداد

28

28

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

22720

2357

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

44

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1111

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟