وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز  لغايت 1/5/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت تیر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

22599

22901

302

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

51.3

52.0

0.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

9753

9865

112

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

63.6

64.8

1.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

18764

18813

49

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

42.6

42.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

793

883

90

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

546

546

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟