وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  يزد لغايت 1/5/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

پايان سال 91

وضعیت لغایت تیر ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

287451

294132

6681

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

48.3

49.1

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

8406

8545

139

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

25.9

26.1

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

780306

792513

12207

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

129.9

132.3

2.4

7

 سايت BTS

تعداد

228

229

1

8

 سايت ديتا

تعداد

26

26

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

20363

23761

3398

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

21

21

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

6

6

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

48

48

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

12

12

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

44

44

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

1111

1111

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟