وضعيت شاخصهاي مخابراتي استان /  مرداد  ماه

 

ديف‌

عنوان شاخص

واحد

وضعیت لغایت پایان سال 91

وضعیت لغایت  مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

مشغول بكار تلفن ثابت

شماره

495445

480010

11038

2

ضريب‌نفوذ تلفن ثابت استان

درصد

45.4

46.7

0.8

3

ضريب نفوذ تلفن ثابت مركز استان

درصد

45.80

49.18

1.2

4

 تلفن همگاني

تعداد

3693

3693

258

5

مراكز تلفن ثابت

تعداد

150

150

0

6

مشغول به كار تلفن همراه

شماره

0

969741

0

7

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

0

94.3

2.2

8

 

 

ارتباطات دیتا

سایت دیتا

سايت

131

131

0

9

منصوبه

 

 

پورت

35018

47018

12000

10

دایرشده

33996

41639

7643

11

شرکتهایPAP

منصوبه

44557

44557

0

12

دایرشده

38931

40417

1486

13

روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

1389

1209

0

14

پرسنل به ازاي هزار شماره دايري تلفن

درصد

1.16

1.17

0.0

 
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟