وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ابركوه  لغايت 1/6/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

14204

19361

19859

498

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

34.29

40.93

41.8

0.8

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

3997

5267

5310

43

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

28.1

34.1

34.3

0.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4163

25800

25921

121

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

10.05

54.7

54.5

-0.2

7

 سايت BTS

تعداد

5

25

25

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

1103

1492

389

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

15

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

5

5

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

35

79

79

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

4

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

218

239

239

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟