وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  بافق  لغايت 1/6/1392

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

شهريور84

پايان سال91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

10487

16038

16319

281

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

 

35.9

35.9

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

759

2737

2794

57

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

 

31.8

31.6

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4066

18435

18486

51

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

 

43.5

43.5

0

7

 سايت BTS

تعداد

5

28

28

0

8

 سايت ديتا

تعداد

 

5

5

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

870

1154

284

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

6

6

6

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

80

84

84

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

6

6

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

3

3

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

217

414

1234

1234

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟