وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  اردكان لغايت 1/6/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

19504

31652

32134

482

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

28.45

38.95

40.66

1.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1593

4194

4319

125

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

12.56

29.60

30.45

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

6122

28357

28388

31

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

8.93

37.30

37.30

0

7

 سايت BTS

تعداد

15

50

50

0

8

 سايت ديتا

تعداد

3

9

9

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

1746

2297

551

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

14

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

10

10

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

55

96

96

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

3

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

5

5

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

398

704

704

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟