وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  تفت لغايت 1/6/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

 منصوبه تلفن ثابت

شماره

22864

 

39089

809

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

18825

27757

28054

297

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

41.89

62.05

62.60

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

13481

17285

17398

113

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

42.82

62.70

63.10

0.4

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

4623

16570

16587

17

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

9.32

37.11

37.20

0.09

7

 سايت BTS

تعداد

14

40

40

0

8

 سايت ديتا

تعداد

3

19

19

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

987

1253

266

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

30

32

32

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

14

14

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

232

345

345

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

9

23

23

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

153

602

602

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟