وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  خاتم لغايت 1/6/1392

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

7517

11577

11709

132

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

24.18

32.4

32.5

0

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

2341

3843

3867

24

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

21.47

27.6

27.8

0

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

1319

12869

12909

40

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

4.24

36.0

36.0

0

7

 سايت BTS

تعداد

4

23

23

0

8

 سايت ديتا

تعداد

2

6

6

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

846

937

91

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

10

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

45

175

175

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

3

13

13

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

209

245

245

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟