وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  مهريز لغايت 1/6/1392

 

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

15240

22599

22901

302

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

31.9

51.3

52.0

0.7

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

6197

9753

9865

112

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

32.78

63.6

64.8

1.2

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

2568

18764

18813

49

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

5.38

42.6

42.7

0

7

 سايت BTS

تعداد

10

38

38

0

8

 سايت ديتا

تعداد

1

13

13

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

793

883

90

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

13

15

15

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

7

7

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

58

196

196

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

14

14

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

252

546

546

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟