وضعيت شاخصهاي مخابراتي شهرستان  ميبد لغايت 1/6/1392

 

 

 

رديف

عنوان شاخص

شاخص

 شهريور سال 84 (ابتدای دولت نهم)

پايان سال 91

وضعیت لغایت مرداد ماه 92

عملکرد ابتدای سال تاکنون

1

  مشغول بكارتلفن ثابت

شماره

21337

34021

34817

796

2

ضريب نفوذ تلفن ثابت 

درصد

30.42

40.19

40.8

0.6

3

مشغول بكار تلفن ثابت روستايي

شماره

1238

2725

2804

79

4

ضريب نفوذ تلفن ثابت روستايي 

درصد

19.20

28.80

30

0.8

5

  مشغول بكارتلفن همراه

شماره

7835

29029

29106

77

6

ضريب نفوذ تلفن همراه

درصد

11.17

34

34

0

7

 سايت BTS

تعداد

7

30

30

0

8

 سايت ديتا

تعداد

5

7

7

0

9

دایری ADSLمخابرات

پورت

0

2558

2775

217

10

 مراكز تلفن ثابت

تعداد

7

7

7

0

11

سايت GSMروستائي

تعداد

0

4

4

0

12

 روستاهاي داراي ارتباط

تعداد

22

37

37

0

13

دفاتر ICTروستائي

تعداد

0

5

5

0

14

دفاتر خدمات ارتباطي شهري

تعداد

0

2

2

0

15

فيبر نوري

كيلومتر

28

109

109

0

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت مخابرات ایران منطقه یزد چیست؟